Kompetanseutvikling oppvekst

Våre kontaktpersoner; Elisabeth Tobiassen, Viggo Albertsen og Einar Hanssen var torsdag 18. januar på møte hos Statsforvalteren i Nordland.

Utdanningsforbundet Nordland deltar i samarbeidsforum og fagutvalgene for barnehage, skole og videregående opplæring.

De statlige tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, grunnskoler og videregående skoler, i kommuner og fylkeskommuner, og hos universiteter og høyskoler.

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling inkluderer

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage - REKOM
  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole - DEKOM
  • Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis -kompetanseløftet

Avgjøres i mars

Statsforvalteren i Nordland, som fungerer som sekretariat, har gjennomført samling for samarbeidsforum og fagutvalgene 18. januar. Her ble behovsmeldingene gjennomgått og vi har sett på retningslinjer og samordning, i mars vil samarbeidsforum beslutte endelig tildeling av kompetansmidlene.

Med medvirkning og lokal forankring skal kompetansemidlene kunne ende opp med hevet kvalitet ute i den enkelte barnehage eller klasserom.