Gratulerer med kvinnedagen!

Vi har fortsatt langt igjen før vi har et likestilt samfunn, men det fins lyspunkter: I dag på nyhetene fikk vi høre at kvinner i Saudi-Arabia har fått større frihet. De får lov til å kjøre bil, og flere kvinner dekker ikke til ansikt eller hår. Men kampen er ikke over, heller ikke i Norge. For noen uker siden kom det frem i nyhetene at en av fem kvinner har opplevd seksualisert vold. En av fem, 20 % av alle kvinner i Norge! En av fem har opplevd at menn har tatt seg til rette og invadert kroppene deres.

Vi har fortsatt langt igjen.

Skole og barnehage er et kvinnedominert yrke. Ifølge Arbeidsmiljøloven har alle rett til en trygg og god arbeidsplass. Dessverre så opplever mange at HMS-systemene ikke er tilrettelagt for skoler og barnehager. Vold fra barn og elever er ikke tema. Hadde fokus på problemstillingen vært annerledes dersom det hadde vært en mannsdominert yrke?

Alle bedrifter skal ha et HMS-system, hvor en kan rapportere inn hendelser og situasjoner som kan være skadelig for den ansatte. Industrien har gode systemer, det er mye som kan gå galt og det er viktig at alle farlige situasjoner rapporteres og arbeidsplassen blir sikrere. Skoler og barnehager har også HMS-systemer, men dessverre oppleves det som om systemene er kopiert fra industrien.

Det er ikke utarbeidet noe for skole og barnehage. Det har vært et større fokus rundt problematikken med vold i skole og barnehage de siste årene, men fortsatt er det mange som opplever å høre at dette er bare noe du må leve med.

Vi har fortsatt langt igjen.

For å jobbe i skole og barnehage trengs det godt kvalifiserte ansatte. En stor andel av ansatte i skole og barnehage har høy utdanning, og det er ikke uvanlig at pedagoger i barnehage og skole har fem til seks års utdannelse.

Men utdannelsen svarer seg ikke til lønnen. Menn tjener generelt mer enn kvinner, da særlig i mannsdominerte yrker. For eksempel kan vi se til ingeniører som jobber i tradisjonelle mannsyrker, de tjener mye mer enn lærere. Og det til tross for like lang utdannelse (eller kortere) enn de som jobber i skole og barnehage.

Vi har fortsatt langt igjen. Kampen er ikke over.

Vi i Utdanningsforbundet Nordland feirer dagen og fortsetter kampen for likestilling.