Valgkomiteen i gang med arbeidet

Valgkomiteen i Nordland er i full gang med å legge kabalen fram mot fylkesårsmøtet som avvikles i mai 2023.

Tom Harry Hansen, leder av valgkomiteen, sier arbeidet er godt i gang etter litt forsinkelse på grunn av streiken.

- Vi har fått inn forslag til kandidater fra 11 lokallag samt noen enkeltmedlemmer. Disse er vi igang med å gjennomgå nå, sier Hansen.

Han forteller videre at komiteen denne gangen ikke vil gjennomføre intervjuer slik som forrige runde, men at det vil være et mer samtalefokus for å bli kjent med de ulike kandidatene.

Valgkomiteen vil være representert utover vinteren på kurs og møter i regi av fylkeslaget.