TV-aksjonen 2022

Årets TV-aksjon søndag 23. oktober går i år til organisasjonen Leger uten grenser og DNDi sitt arbeid for å gi livreddende hjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Fylkeslaget oppfordrer alle sine medlemmer og tillitsvalgte til å bidra til TV-aksjonen, som er verdens største dugnad, i sitt lokalmiljø. Enten som bøssebærer eller bidra på andre arrangementer.

Utdanningsforbundet Nordland har vedtatt å bevilge 10.000 kroner til årets aksjon.

Les mer om aksjonen