Til deg som er forelder til elever i skolen

Er du interessert i at barnet eller ungdommen din skal få en best mulig opplæring i skolen? Tror du da en person med lærerutdanning er bedre skikket enn en uten? Visste du at 20 % av all undervisning i skolen foretas av personer uten godkjent utdanning? Ville du ha følt deg trygg på sykehuset om du ble utsatt for det? Visste du at 40.000 personer i Norge har lærerutdanning uten å jobbe som lærer? Visste du at over 50 % av nyutdannete lærere vurderer å finne et annet yrke? Nå vet du det. Og hvorfor er det slik?

Jeg kan nok ikke forklare alt. Men det er utvilsomt at lønn påvirker yrkesrekrutteringen direkte. Altså jo bedre lønn, jo flere vil velge yrket, og spesielt i forhold til sammenlignbare yrker. Det er også lav og synkende søkning til lærerutdanningen, spesielt i Nord-Norge, selv om Nesna har hatt en økning siden de fikk lov å gjenoppstå.

De siste 6 årene har lærerne hatt dårligere lønnsutvikling enn andre utdanningsgrupper i offentlig sektor, hvert år. De siste 17 årene har vi fått 15 % mindre lønn enn disse. Dette er tall fra Statistisk sentralbyrå og andre pålitelige kilder.

KS er kommunenes interesseorganisasjon og er vår arbeidsgiver. De har helt andre, uforklarlige tall for både lønnsutvikling og lærerdekning i skolen. De vil ikke innse at vi har problemer med rekrutteringen til yrket, og at mange elever utsettes for inkompetent opplæring. De sier at lærerne skal ha en mindrelønnsutvikling, for vi er mange, og da sparer man mye penger. KS sier sågar at lærere ikke trenger utdanning, for det er jo selvsagt aller billigst.

Utdanning og kompetanse skal ikke lønne seg i kompetansesamfunnet Norge. Jo lengre utdanning en lærer har, jo dårligere uttelling fikk hun i de siste oppgjørene.

Derfor disse dystre tallene. Og dermed har KS kastet lærerne ut i streik!

Så da kan ikke Utdanningsforbundet ta KS på alvor lenger. Vi oppfatter vår arbeidsgiver og skoleeier som useriøs og med manglende evne og holdning til å ivareta skolen og elevenes opplæring.

Da må vi ta ansvar, vi som jobber der og kan skole, og sørge for at elevene får lærere med god kompetanse for å gi god opplæring i et samfunn som skriker etter godt utdannet arbeidskraft med rett kompetanse.

Derfor går vi nå ut i streik som etter hvert vil merkes godt. Skolen er et nasjonalt ansvar, og det ansvaret må overlates til andre enn KS, for de er ikke er i stand til å ta på seg denne viktige oppgaven.

 

Idar Notøy

Utdanningsforbundet Nordland
Styremedlem