Stiller til gjenvalg som HTV for Nord Universitet

-Jeg stiller til gjenvalg som hovedtillitsvalgt for å bidra til at Utdanningsforbundets medlemmer skal være sikret god hjelp samt involvering og medbestemmelse på alle nivåer i Nord universitet, sier Roger Hanssen.

Roger Hanssen er universitetslektor trafikkfag, Nord universitet Stjørdal. Han er avdelingstillitsvalgt ved Nord universitet Stjørdal og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Nord universitet, og har flere andre verv i Utdanningsforbundet. 

- Dersom jeg blir valgt vil jeg fortsatt legge stor vekt på å bruke min erfaring, jeg har et godt og stort kontaktnett, gode relasjoner med de andre fagforeningene, våre lokale tillitsvalgte, Utdanningsforbundets fylkeslag i Nordland og Trøndelag, Utdanningsforbundets sentrale ledelse, samt lokal og sentral ledelse i Nord universitet. Erfaringen, kontaktnettet og de gode relasjonene vil jeg etter beste evne bruke for å gjøre en god jobb som hovedtillitsvalgt, sier han.

Han har erfaring som tillitsvalgt på flere nivåer: - Jeg er fylkesstyremedlem og representerer medlemsgruppen universitet og høgskole i Utdanningsforbundet Trøndelag. Jeg har vært fast medlem i 10 år av Utdanningsforbundets sentrale kontaktforum for universitet- og høgskolesektoren, og fast medlem i Utdanningsforbundets representantskap. 

Hanssen leder også et forum for universitet og høgskole i Utdanningsforbundet som heter «FINOTROT». Dette er en forkortelse for Finnmark, Nordland, Troms og Trøndelag og forumet arbeider med felles utfordringer, samarbeid og erfaringsutveksling i de nevnte fylkene. - Forumet består av de lokale tillitsvalgte på de studiesteder der vi har medlemmer, hovedtillitsvalgt/vara hovedtillitsvalgt, og fylkesstyrerepresentantene fra UH i Trøndelag og Nordland, samt et medlem fra sentralstyret, avslutter han.

Roger Hanssen er eneste kandidat til vervet som hovedtillitsvalgt for Nord Universitet. Frist for å avgi stemme er 17. juni.