Nasjonal gruppe for voksenopplæring

Tirsdag 6.april hadde den Nasjonale nettverksgruppa for voksenopplæring i Utdanningsforbundet møte med Ap-politiker Tuva Moflag på Stortinget. Tema var selvfølgelig voksenopplæring.. Dette er aktuelt både med tanke på flyktningesituasjonen og arbeidet med ny opplæringslov.

Dette var en fin avslutning etter to dager med den Nasjonale nettverksgruppa for voksenopplæring.

I møte med Moflag kom vi inn på mange utfordringer som vi ønsker endringer på som:

  • Harmonisering av elevers rettigheter etter lovverkene integreringsloven og opplæringsloven.
  • Ulemper ved fjernundervisning.
  • Kontaktlærer og rådgiver for voksne elever må bli lovfestet Krav til kompetanse for å jobbe i voksenopplæringa må ikke lempes på selv om vi nå går inn i en krevende tid med økt bosetting.

Nettverksgruppen utfordret også Arbeiderpartiet på ambisjonene for å lykkes med integrering. De ønsket å høre om Arbeiderpartiets syn på «lære hele livet» er annerledes enn den forrige regjerings. Det ble ikke gitt svar på alt, men gruppen takket Tuva Moflag for møtet. Hun var lydhør, stilte mange spørsmål og nettverksgruppen fikk også gode råd på veien for å jobbe videre med.

Etter møtet ble det også tid til en omvisning på Stortinget som det ble satt stor pris på.