Medlemstallet i Nordland øker

Vi ser en gledelig vekst i antall medlemmer i Utdanningsforbundet Nordland. De siste 60 dagene har vi fått 55 nye medlemmer. Utdanningsforbundet Bodø, som er tatt ut i streik, har alene fått nye 50 medlemmer i samme periode.

Dette er en svært gledelig økning. Medlemstallet for Nordland er nå på 9244 medlemmer, og det er en god økning siden høsten 2019 da vi rundet 9000 medlemmer.

Lokallagene gjør en strålende jobb, og de har arbeidet godt med medlemsverving.  De tillitsvalgte ute på arbeidsplassene må særskilt nevnes.  De er vårt ansikt utad overfor nye medlemmer, og ved å representere Utdanningsforbundet på en god måte, bidrar de i høyeste grad til den gode veksten.

Noe vi også vet, er at streik skaper samhold. For de streikende vil det være av stor betydning at det kommer mange nye medlemmer. Gir nok en følelse av å bli sett og at de gjør noe viktig.