Det er nok nå!

Einar Hanssen, kontaktperson grunnskole har skrevet et dikt til lærernes arbeidsgiver KS.

Det er nok nå!

Ks – det er nok nå !

Det må du da snart forstå

Vi har lenge prøvd å få deg til å sjå

At lønna den må heves og den må heves nå.

 

Det er nok nå!

 

Gjennom mange år har vi hatt ei bønn

«kjære, kjære» KS gi oss meire lønn.

Ellers kan vi risiker at fleire de går av,

nåer det snart på tide å innfri vårres krav

 

Det er nok nå!

I år etter år har du bidratt til trange kår,

og du provoserer fortsatt – også i år.

Nedprioritering av lærere er ditt faste svar,

når skal du tatt ditt samfunnsansvar?

 

Det er nok nå!

 

Din stil består av stor arroganse, ja ren å skjær dekadanse

Nå er det på tide å verdsette god kompetanse.

Vi mangler kvalifiserte lærere både for store og små,

det må da du for helsike snart forstå.

 

Det er nok nå!

 

Du sier at du har hentet ditt mandat fra «KS – spør»

en sannhet med visse modifikasjoner - at du tør.

I Nordland har 13 av 41 kommuner svart,

her er i hvert fall ikke mandatet klart.

 

Det er nok nå!

 

Du motarbeider også nasjonal utdanningspolitikk,

Hurdalsærklæringa har for skolen et hevet blikk.

Da er det å håpe at politikerne følger opp – og at det blir ber

Og at vi kanskje kan behold og grei og rekrutter.

 

Det er nok nå!

 

Det må ikke bare bli med den politiske praten,

Dette handler faktisk om velferdsstaten.

Staten må bidra med litt meire pæng,

Som vi nå faktisk veldig træng

 

Det er nok nå!

 

Til slutt vil jeg følgende si,

Nå er vår tillit slitt og snart forbi

Men vil du satse på elevene som du av til sier,

Så er satsing på lærerne en innertier.

 

Det er nok nå!

 

Det er nok nå , derfor går vi til streik,

og du skal vite at vi er ikke veik.

Vi skal kjæmpe til det siste, om så gå litt berserk,

og – du skal fortsatt vite at sammen er vi sterk!

 

Ks det er nok nå!