Besøk fra Høyre

Utdanningsforbundet Nordland har hatt besøk av de to toppkandidatene fra Nordland Høyre på kontoret for å snakke om Nordland generelt og skolepolitikk for fylkeskommunen spesielt. Her er fylkesleder Anita Karlsen sine betraktninger etter besøket.

Fylkeskommunen har ansvar for en del områder, der samferdsel og videregående opplæring er hovedansvaret. De andre områdene som har betydning for mange medlemmer befinner seg under kommunalt, privat og statlig styre.

Det var Marianne Dobak Kvensjø og Joakim Sennesvik som var på kaffebesøk. Fra oss selv møtte undertegnede Anita Karlsen, nestleder Karen Strandenæs og kontaktperson videregående opplæring, Viggo Albertsen.

Høyrekandidatene snakket litt om egen partipolitikk og mål for skolen.

Av saker vi diskuterte var:

-  Formannskapsmodellen kontra parlamentarisk modell som styringsform i fylkeskommunen.

 Vi er ganske så enige, Nordland Høyre og vi, når vi ønsker å endre til formannskapsmodellen. Nordland Høyre for å skape mer demokratiske prosesser, og vi.. vel.. kanskje også for å skape demokratiske prosesser. Vi vil jo også lettere finne tillitsvalgtes plass og rolle der ikke alt er bestemt politisk før det i det hele tatt drøftes i fylkestinget.

-        Steigenmodellen
-        Nordlandsmodellen
-        Kombinasjonsklasser og modulbasert undervisning
-        Kartlegging og testing. Hva når og hvorfor
-        Ivaretakelse av ungdom som faller utenfor
-        Visma in School.

Ungdomsskolesatsinga til Høyre var ikke et stort tema. Men når en avdanket naturfaglærer fra ungdomstrinnet først fikk klørne i Høyrepolitikere var det viktig å kommunisere at et godt alternativ til flere timer naturfag i skolen for eksempel vil kunne være å se på utstyr, naturfagrom og lærertetthet. Da vil kvaliteten i de timene som allerede er tildelt kunne heves betraktelig uten å gi ytterligere flere timer til elevene på arenaer som voksne kanskje for ofte ikke hadde godtatt som bra nok.

For oss var allikevel det viktigste målet at Høyre skal være enige med oss når vi sier at bare en lærer er en lærer.

En av de mange ulike lærerutdanningen er eneste utdanningen som kombinerer alle læreryrkets kompetanse- og kunnskapsbehov, som fagkompetanse, teoretisk kompetanse om barns logiske og kognitive utvikling, læring opplæring og foreldresamarbeid. Kunnskap om skolehistorikk, skoleslag og ideologi om skolen, samt både utprøving og veiledning i klasseledelse, konflikthåndtering, arbeid med klassedynamikk og kommunikasjon vil også være en del av lærerstudiet. Læreplaner, planarbeid over flere år, samt evaluering likeså.

Vi er enkle. Dersom Høyre låser bakdøra i Opplæringsloven er vi venner.

#BareLærereErLærere.

Vi takker Nordland Høyre sine toppkandidater for besøket og ser frem til et samarbeid de neste fire årene også.