Ansatte nektes en anstendig pensjon

Det er for meg HELT uforståelig hvordan PBL kan nekte sine ansatte en anstendig pensjon, så lenge barnehagene driftes av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Utdanningsforbundet streiker for at ansatte i PBL-barnehagene skal få en pensjon som er en selvfølge for andre.

Private barnehager (PBL) har i lang tid fått mer i tilskudd til pensjon enn hva som er gitt til ansatte. Det snakker ikke PBL høyt om.

Det som er helt sikkert er at disse pengene ikke er brukt til pensjon til de ansatte. Hva har pengene gått til?

PBL snakker samtidig høyt om forskjellsbehandling av tilskudd, alle skal få det samme. Da er det fryktelig merkelig at det ikke skal gjelde det samme for deres ansatte og deres pensjon. Hvorfor skal de forskjellsbehandles?

Hvis PBL får det slik de vil, får vi et A-lag og et B-lag når det kommer til pensjon i barnehagene. Hvem ønsker å delta på B-laget til PBL som er taperne i pensjonsordningen?

Nettopp fordi PBL har fått mer i tilskudd enn de har satt av til pensjon, så har regjeringen i neste års statsbudsjett foreslått å redusere pensjonstilskuddet til PBL.

Penger som det offentlige bevilger til pensjon, skal gå til pensjon. Så enkelt er det. Dette er en kamp om rettferdighet og likeverd. Det kan ikke være sånn at de som jobber i PBL barnehager skal stå der som pensjonister og være tapere fordi PBL ikke vil bruke pensjonstilskuddet til pensjon.

Det er rett å slett skammelig at PBL tar av medlemmenes pensjon og nekter å gi dem en likeverdig pensjonsordning.

Det offentlige tilskuddet til pensjon er tilstrekkelig til å dekke tjenestepensjon og ny AFP, som er livsvarig. Omtrent alle andre private barnehager, som ikke er i PBL, gir sine ansatte livslang AFP-ordning. Mens PBL kun vil gi AFP fra 62-67 år. De ansatte mister altså tillegget etter fylte 67 år.

Samtidig må ansatte betale en høyere egenandel til pensjon enn det som er vanlig.  Egenandel på to prosent er gjengs, men i PBL betaler de tre prosent.  Det betyr at arbeidsgiver går i pluss når det gjelder pensjon. Dette sier ikke PBL noe om.


Mange tror at Utdanningsforbundet er imot private barnehager, det er vi aldeles ikke. Utdanningsforbundet mener at private barnehager har vært, og vil fortsette å være, en viktig del av norsk barnehagesektor. I Nordland har vi et mangfold av kommunale og private barnehager og det ønsker vi at det skal fortsette å være.

Utdanningsforbundet mener PBL må holde det de har lovet: De som jobber i PBL skal ha den samme pensjonen som er vanlig i kommunale og andre private barnehager – og som finansieres av det offentlige. Dette burde være en selvfølge og ikke noe man er nødt til å kjempe for.