Nye tillitsvalgte på Nord

Ragna Hovig Ødegaardshaugen er valgt til hovedtillitsvalgt på Nord universitet fram til 2026. Renate Karin Nordnes er 1. vara og Maren Berre er 2. vara.

De er alle tre opptatt av medbestemmelse og lover å gjøre sitt beste for våre medlemmer.

Styrke lønns- og arbeidsvilkår

–         Vi er opptatt av å styrke graden av medbestemmelse på Nord universitet og sikre våre medlemmer best mulig lønns- og arbeidsvilkår, sier Renate Karin Nordnes.

I mai vil Ragna gå ut i svangerskapspermisjon, da vil Renate ta over HTV-rollen fram til Ragna er tilbake igjen, trolig mars 2025.

Godt samarbeid 

Ragna, Renate og Maren har allerede etablert et godt samarbeid som arbeidsplasstillitsvalgte, i henholdsvis Bodø, Nesna og Levanger. Renate Karin Nordnes er kontaktperson for UH og sitter i fylkesstyret i Utdanningsforbundet Nordland. Vi på fylkeslaget tenker at dette blir et bra team.