Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: John Davy Oddekalv
John Davy Oddekalv

Leder

Avbildet: Gøril Anita Jenssen
Gøril Anita Jenssen

Nestleder

Avbildet: Monja Therese Robertsen Lian
Monja Therese Robertsen Lian

Medlem

Avbildet: Geir Steinar Vestnes
Geir Steinar Vestnes

Medlem


Avbildet: Vidar Lothe
Vidar Lothe

1. varamedlem

Avbildet: Ann Tove Wulff
Ann Tove Wulff

2. varamedlem

Avbildet: Asbjørn Andersen
Asbjørn Andersen

3. varamedlem


Avbildet: Birgitte Pernille Aulie
Birgitte Pernille Aulie

Kontaktperson BHG

Avbildet: Helene Wangsvik Ludvigsen
Helene Wangsvik Ludvigsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Tanja Elisabeth Gunvaldsen
Tanja Elisabeth Gunvaldsen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Lasse E. Hanssen
Lasse E. Hanssen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Linda Helen Lauritsen
Linda Helen Lauritsen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Eldgrim Jarl Knutstad
Eldgrim Jarl Knutstad

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Erlend Langstrand
Erlend Langstrand

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Tom Nedrebø
Tom Nedrebø

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: John Davy Oddekalv
John Davy Oddekalv

HTV KS kommune

Avbildet: Britt-Tove Bakken
Britt-Tove Bakken

HTV, Nordlandssykehuset HF

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten