Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Line Lorentsen
Line Lorentsen

Leder

Avbildet: Daniel Ulriksen
Daniel Ulriksen

Nestleder

Avbildet: Tina Gullsvåg
Tina Gullsvåg

Medlem

Avbildet: Kjartan Sørøy
Kjartan Sørøy

Medlem

Avbildet: Stine Mari Krogh Trondsen
Stine Mari Krogh Trondsen

Medlem

Avbildet: Berit Solrud
Berit Solrud

HTV KS kommune - Styreverv