Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Edith Marion Nybakk Olsen
Edith Marion Nybakk Olsen

Leder

Avbildet: Carina Elisabeth Johansen
Carina Elisabeth Johansen

Nestleder

Avbildet: Bente Kristin Andreassen
Bente Kristin Andreassen

Medlem

Avbildet: Beathe Jenssen
Beathe Jenssen

Medlem

Avbildet: Monica Elen Pedersen
Monica Elen Pedersen

Medlem

Avbildet: May Britt Eikseth
May Britt Eikseth

1. varamedlem

Avbildet: Marit Skaue Nicolaisen
Marit Skaue Nicolaisen

2. varamedlem

Avbildet: Edith Marion Nybakk Olsen
Edith Marion Nybakk Olsen

HTV KS kommune