OPPROP OM AVSKILTING AV LÆRERE

Sortland

Link til oppropet: https://www.opprop.net/stoppavskilting

Publisert: 17.01.2018

Her er linken til Utdanningsforbundet sin nyhetssak:

https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2018/sammen-mot-tilbakevirkende-kraft/