Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tor Eggesvik
Tor Eggesvik

Leder

Avbildet: Kristin Willumstad Johansen
Kristin Willumstad Johansen

Nestleder

Avbildet: Hilde-Gunn Berg
Hilde-Gunn Berg

Medlem

Avbildet: Kirsti Thuv
Kirsti Thuv

Medlem


Avbildet: Siv Kristensen Fylling
Siv Kristensen Fylling

1. varamedlem

Avbildet: Anne Lise Nordvik Arntzen
Anne Lise Nordvik Arntzen

2. varamedlem

Avbildet: Karin Hilde Heian
Karin Hilde Heian

3. varamedlem


Avbildet: Liss-Mona Elvebakk Abrahamsen
Liss-Mona Elvebakk Abrahamsen

Leder av lederråd


Avbildet: Tor Eggesvik
Tor Eggesvik

HTV KS kommune