Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marianne Rørmark

Marianne Rørmark

Leder

Avbildet: Lisa Ingri Pettersen

Lisa Ingri Pettersen

1. nestleder

Avbildet: Simen Garaas

Simen Garaas

Medlem

Avbildet: Lisa Ingri Pettersen

Lisa Ingri Pettersen

Medlem

Avbildet: Silje Karin Rustebakke

Silje Karin Rustebakke

Medlem

Avbildet: Turid Sund

Turid Sund

Medlem


Avbildet: Kristin A. Bjørnsgård

Kristin A. Bjørnsgård

Kontaktperson BHG

Avbildet: Wenche Fjerdingøy

Wenche Fjerdingøy

Kontaktperson BHG

Avbildet: Turid Sund

Turid Sund

Kontaktperson BHG


Avbildet: Marianne Rørmark

Marianne Rørmark

HTV KS kommune