Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Roald Fiskum

Roald Fiskum

Leder

Avbildet: Jorunn Øren Monsen

Jorunn Øren Monsen

Nestleder

Avbildet: Frank-Robert Kristiansen Heimdal

Frank-Robert Kristiansen Heimdal

Medlem

Avbildet: Roald Fiskum

Roald Fiskum

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Henriette Blix

Henriette Blix

1. varamedlem

Avbildet: Linn-Renate Vangstad

Linn-Renate Vangstad

2. varamedlem

Avbildet: Karin Glein Gildseth

Karin Glein Gildseth

3. varamedlem

Avbildet: Kaia Emilie Grønning

Kaia Emilie Grønning

4. varamedlem

Avbildet: Ingrid Hammer Anbakk

Ingrid Hammer Anbakk

5. varamedlem


Avbildet: Bjørnar Karlsen

Bjørnar Karlsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Sandra Seljevoll Våtvik

Sandra Seljevoll Våtvik

Kontaktperson GSK


Avbildet: Lilian Helene Sleipnes Abelsen

Lilian Helene Sleipnes Abelsen

HTV-KS-K