Styre og hovedtillitsvalgte

Rana

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Liss-Hege Bjørnø

Leder
profileicon

Kjell Gunnar Boldermo

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Kristin Brattli Grindstad

Kontaktperson BHG
profileicon

Marthe Nersund

Kontaktperson BHG
profileicon

Elin Granmo

Kontaktperson VGO
profileicon

Rayner Jakobsen

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Kjell Gunnar Boldermo

Regnskapsansvarlig

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Kristin Brattli Grindstad

HTV-KS-K
profileicon

Johannes Magne Lillevold

HTV-KS-K