Styre og hovedtillitsvalgte

Rana

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Liss-Hege Bjørnø

Leder
profileicon

Jørgen Eivik Pedersen

1. Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Kristin Brattli Grindstad

Kontaktperson BHG
profileicon

Jørgen Eivik Pedersen

Kontaktperson GSK
profileicon

Tone Akselsen

Kontaktperson VGO
profileicon

Espen André Hagen

Kontaktperson FAS

Varamedlemmer

profileicon

Bente Haug

1. Varamedlem
profileicon

Tom Rune Mathisen

2. Varamedlem
profileicon

Mette Røbergeng

3. Varamedlem
profileicon

Marthe Granseth

4. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Johannes Magne Lillevold

HTV-KS-K