Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Espen Andre Hagen
Espen Andre Hagen

Leder

Avbildet: Tom Rune Mathisen
Tom Rune Mathisen

Nestleder

Avbildet: Linn Therese Tønder
Linn Therese Tønder

1. varamedlem

Avbildet: Mette Oddny Røbergeng
Mette Oddny Røbergeng

2. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Sørensen Solvoll
Elisabeth Sørensen Solvoll

3. varamedlem

Avbildet: Stina Iren Vassdal-Østvik
Stina Iren Vassdal-Østvik

4. varamedlem

Avbildet: Tom Rune Mathisen
Tom Rune Mathisen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Marthe Granset
Marthe Granset

Kontaktperson GSK

Avbildet: Tone Akselsen
Tone Akselsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Kristian Røsvoll
Kristian Røsvoll

Kontaktperson FAS

Avbildet: Kari Brekke Arnesen
Kari Brekke Arnesen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Ørjan Henriksen
Ørjan Henriksen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Marius Jessen Frøysa
Marius Jessen Frøysa

HTV KS kommune

Avbildet: Martin Lamo
Martin Lamo

HTV KS kommune

Avbildet: Tom Rune Mathisen
Tom Rune Mathisen

HTV KS kommune

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

HTV, Nord Universitet

Avbildet: Svitlana Synyuk Pedersen
Svitlana Synyuk Pedersen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet