Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bjarte Nygård
Bjarte Nygård

Leder

Avbildet: Åse Mari Hansen
Åse Mari Hansen

Nestleder

Avbildet: Kari Ingeborg Andersen
Kari Ingeborg Andersen

Medlem

Avbildet: Tommy Hoholm
Tommy Hoholm

Medlem

Avbildet: Karl Johnny Karlsen
Karl Johnny Karlsen

Medlem

Avbildet: Anna Helen Vottestad
Anna Helen Vottestad

Medlem

Avbildet: Veronica Warem
Veronica Warem

1. varamedlem

Avbildet: Mads Henriksen
Mads Henriksen

2. varamedlem

Avbildet: Britt Hege Steffensen
Britt Hege Steffensen

3. varamedlem

Avbildet: Bjarte Nygård
Bjarte Nygård

HTV KS kommune