Styre og hovedtillitsvalgte

Nesna

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Bodil Sæternes Johnsen

Leder
profileicon

Jan-Hugo Vilhelmsen

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Jarle Skaug

Kontaktperson BHG
profileicon

Tony Øwre Lyngås

Kontaktperson GSK
profileicon

Stina Rasmussen

Kontaktperson VGO
profileicon

Anne Lise Wie

Kontaktperson UH
profileicon

Kristin Gjerstad

Kontaktperson FAS

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ragnar Rølvåg

HTV-KS-K