Styre og hovedtillitsvalgte

Moskenes

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Ingjerd Anna Martinsen

Leder
profileicon

Anita Tilrum

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Jan-Arild Jørgensen

Kontaktperson BHG
profileicon

Anita Tilrum

Kontaktperson GSK

Medlemmer

profileicon

Torbjørn Berge

Medlem
profileicon

Arnhild Moe

Medlem
profileicon

Monica Pedersen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Magnus Lillebø

1. Varamedlem
profileicon

Bjørnar Hellan

2. Varamedlem
profileicon

Brith Berntsen Walker

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Ingjerd Anna Martinsen

HTV-KS-K