Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ellinor Hansen

Ellinor Hansen

Leder

Avbildet: Inger Lise Bråten

Inger Lise Bråten

Nestleder

Avbildet: Tone Iren Holmen

Tone Iren Holmen

Medlem

Avbildet: Kjell Gunnar Mortensen

Kjell Gunnar Mortensen

Medlem

Avbildet: Elisabeth Selnes

Elisabeth Selnes

Medlem

Avbildet: Liv Stenhaug

Liv Stenhaug

Medlem


Avbildet: Elin Beate Haugen

Elin Beate Haugen

1. varamedlem


Avbildet: Hild Thomassen

Hild Thomassen

Kontaktperson BHG


Avbildet: Tone Iren Holmen

Tone Iren Holmen

HTV KS kommune