Styre og hovedtillitsvalgte

Grane

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Bent Even Olderskog

Leder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bent Even Olderskog

HTV-KS-K