Styre og hovedtillitsvalgte

Flakstad

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Brit Elisabeth Rasmussen

Leder
profileicon

Oddbjørg Jørgensen

1. Nestleder

Medlemmer

profileicon

Renate Magda Aasli

Medlem
profileicon

Eli Folden

Medlem
profileicon

Kristine Knutsen Friis

Medlem
profileicon

Oddbjørg Jørgensen

Medlem
profileicon

Oddbjørg Jørgensen

Regnskapsansvarlig

Varamedlemmer

profileicon

Lisa Lennertsen

1. Varamedlem
profileicon

Berit Merete Lind

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Brit Elisabeth Rasmussen

HTV-KS-K