Styre og hovedtillitsvalgte

Flakstad

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Brit Elisabeth Rasmussen

Leder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Brit Elisabeth Rasmussen

HTV-KS-K