Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Styre UDF Fauske til 01.08.19-31.07.21

Leder              Jan Frode Setså

Nestleder        Maria Dønnestad

Styremedlem  Tonje Liland                   FAS

Styremedlem   Laila O. Finvik              Ledere

Styremedlem   Anja Blomquist             BHG

Styremedlem   Lena Wangen                GS

Styremedlem   Merete Nygård             VGO

Styremedlem   Ingebjørg Alvsåker       Pensjonistene

Møtende vara  Ellen Sollund                VGO

Møtende vara  Anita Helgesen             GS

Varamedlem 1 Trond Hagen                Ledere

Varamedlem 2 Amalie L. Bråten         BHG

Varamedlem 3 Erik Alvestad               FAS

Varamedlem 4 Torill Johansen             Pensjonistene

Ledelse

Avbildet: Anita Helgesen
Anita Helgesen

Leder

Avbildet: Anita Helgesen
Anita Helgesen

Leder

Avbildet: Maria Renate Dønnestad
Maria Renate Dønnestad

Nestleder

Avbildet: Harald Pedersen
Harald Pedersen

Medlem

Avbildet: Aud Wassmo
Aud Wassmo

Medlem


Avbildet: Amalie Løkås Bråten
Amalie Løkås Bråten

1. varamedlem

Avbildet: Trond Hagen
Trond Hagen

1. varamedlem

Avbildet: Torill Johansen
Torill Johansen

3. varamedlem


Avbildet: Anja Blomquist
Anja Blomquist

Kontaktperson BHG

Avbildet: Lena Wangen
Lena Wangen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Lena Wangen
Lena Wangen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Aud Wassmo
Aud Wassmo

Kontaktperson GSK

Avbildet: Ellen Sollund
Ellen Sollund

Kontaktperson VGO

Avbildet: Ellen Sollund
Ellen Sollund

Kontaktperson VGO

Avbildet: Tonje Liland
Tonje Liland

Kontaktperson FAS

Avbildet: Harald Pedersen
Harald Pedersen

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Laila Finvik
Laila Finvik

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Anita Helgesen
Anita Helgesen

HTV KS kommune