Styre og hovedtillitsvalgte

Brønnøy

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Oddrun Rørmark

HTV-KS-K