Styre og hovedtillitsvalgte

Bindal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Anne Marit Engelsen

Leder
profileicon

Elin Kristine Lian

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Elisabeth Aspnes

Kontaktperson BHG
profileicon

Elin Gangstø

Kontaktperson GSK

Medlemmer

profileicon

Tove Kristin Heide

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Mats Skarstad

1. Varamedlem
profileicon

Eivind Sommerseth

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Anne Marit Engelsen

HTV-KS-K