Styre og hovedtillitsvalgte

Beiarn

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Siri Kvæl

Leder
profileicon

Julia Steffen Berg

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Mai Larssen

Kontaktperson BHG
profileicon

Kristine Leiråmo

Kontaktperson BHG

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Randi Helen Aspmo

HTV-KS-K