Styre og hovedtillitsvalgte

Alstahaug

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Trond Ivar Myhre

Leder

Medlemmer

profileicon

Lillian Iren Ribsskog Bjørlykke

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Trond Ivar Myhre

HTV-KS-K