Digitalt kurs i hybridpensjon

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 13. feb. kl. 18:00 - 20:00
Påmeldingsfrist

10.02.2024

Praktisk ansvarlig

Hege Stavseth Schøning
E-post: [email protected]
Telefon: 97174978

Gratis nettkurs for våre medlemmer!

Utdanningsforbundet Finnmark, Utdanningsforbundet Troms og Utdanningsforbundet Nordland inviterer våre medlemmer fra:

Målgruppe: Medlemmer i PBL, FUS, Virke og Spekter Norlandia 

Tema: Hybridpensjon, folketrygden m.m. Hva kan permisjoner ha å si for fremtidig pensjon? Hvordan påvirkes opptjeningen av ulike valg man gjør?