Nettverk vgo nord

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Målgruppe: Tillitsvalgte/vara/klubbstyremedlemmer. 2 fra hvert studiested på de sammenslåtte skolene, 3 fra de øvrige skolene. Vi oppfordrer til at det kommer flest mulig fra hver skole.

Nettverk nord er for skolene nord for Saltfjellet. 

Se vedlegg her på siden, der finner du innkalling, permisjonssøknad, reisebestilingsskjema og programmet (når det er klart).