Årsmøte 2023

Fylkesårsmøtet i Nordland ble avholdt 9.- 11. mai 2023 i Bodø.