Tillitsvalgtkurs TV4

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal arrangerte kurset TV4 i Molde 23. mai. TV4 er det siste kurset i ei kursrekke i tråd med grunnopplæringa i Utdanningsforbundet. Hele 87 deltakere var tilstede på kurset.

Tema i kurset var medbestemmelse, profesjon, Utdanningsforbundets internasjonale arbeid og strategisk klubbarbeid. I kurset legger vi stor vekt på gruppearbeid med utgangspunkt i caser som er relevante i rolla som tillitsvalgte.

Kursdeltakere som har gjennomført hele kursrekka fra TV1 til TV4 fikk utlevert en pin som bevis på gjennomført grunnopplæring.

Vi har snakka med to kursdeltakere som har deltatt på TV4:

Gjermund Hauge jobber på Brattvåg barneskule i Haram. Han syns det var et veldig greit kurs. Gruppearbeid er spesielt nyttig. Det er også sosialt ved at vi blir kjent med de andre på gruppene, og får delt erfaringer. Casene er interessante og relevante, og det virker som vi er borti reelle saker. Det er kjekt å jobbe med dialogdukene. Jeg har aldri tenkt over det internasjonale engasjementet før, så det var interessant å få vite om det.

Anne-Karen Myren jobber i Steinhaugen barnehage i Aure. Kurset har være veldig lærerikt. At alle fra barnehage er på samme bord er flott. Da får vi dele erfaringer, og blir kjent med andre. Gruppearbeid er lærerikt. Jeg tør å dele mer dess mer jeg har deltatt på kurs. Medbestemmelse og profesjon er temaer jeg syns var spesielt nyttige i kurset. Jeg blir absolutt tryggere i rollen som tillitsvalgt etter å ha deltatt på kurs.