Pensjonistkurs

i Molde 20 - 21. mars 2024

I alt 50 deltakere var uka før påske samlet til kurs i Molde. Sentrale temaer var pensjonistenes plass i Utdanningsforbundet, og utveksling av erfaringer knyttet til pensjonistarbeid i lokallagene.  

To fine dager ble også krydret med foredragene «Frå fole bra til kjøle heitt. Ei ferd gjennom eit dialektkløyvt fylke» av Tor Erik Jenstad, og «Vitnemålsfabrikken» av Andreas Outzen.