Medlemsmøte og tillitsvalgtkurs for Spekter Norlandia

De tidligere Gnistbarnehagene fikk først ny eier og ble en del av Norlandia Health and Care Group, så fikk de ny tariffavtale da de gikk fra PBL til Spekter. Nå har vi hatt medlemsmøte spesielt for alle medlemmer og potensielle medlemmer i de ti Norlandia Barnehagene i Møre og Romsdal, og tillitsvalgtkurs for arbeidsplasstillitsvalgte og lokallagsledere.

Ine Tolleshaug-Glenjen, hovedtillitsvalgt for Norlandia Barnehagene, og Bjørg Melbø Ratvik fra Seksjon for forhandling bidro under kurset. De fortalte om sine oppgaver og gjorde oss alle mye klokere på tariffområdet Spekter, som er nytt for oss innen barnehage.

Det ble også litt tid til Utdanningsforbundet sin store kampanje «Tid for de minste»

Det var godt engasjement blant de oppmøtte, både under medlemsmøte og tillitsvalgtkurset.

Terese Roald er tillitsvalgt Norlandia Sætra barnehage, Giske kommune

Hva er det viktigste du tar med deg fra kurset?

Det mest verdifulle jeg tar med meg fra dette kurset er møtet med vår hovedtillitsvalgte og andre plasstillitsvalgte i Norlandia. Det å ha muligheten til å møtes fysisk til både faglig refleksjon og sosialt samvær er noe jeg ser på som vitale byggesteiner i arbeidet med å skape relasjoner bygget på tillit, og tillit er viktig for et godt samarbeid.