Kontaktforum barnehage

24.-25. april var representanter fra 20 lokallag samlet i kontaktforum barnehage Møre og Romsdal. Representantene delte erfaringer fra eget lokallag, som skapte engasjement og interesse.

Det ble orientert rundt ulike saker, som ekspertgrupper som har kommet med rapporter som kan få betydning for organisering og innhold i barnehagen, programinvasjonen rundt om i barnehagene, den nasjonale strategien for å rekruttere og beholde lærere, arbeidet for å forskriftsfeste rett til veiledning for nyutdannede nyansatte og forhandlinger om SFS2201.

Rapporten fra Sintef, om emosjonelle krav og belastninger, og Utdanningsforbundet sin største prioritet, kampanjen «Tid for de minste», ble viet stor plass med presentasjoner og gruppearbeid.

Hele dag to tilbrakte Monica Undset, 2. vara i sentralstyret, sammen med oss. Hun delte ferske aktuelle saker, og deltok i debatten i mange av de innmeldte sakene fra lokallagsrepresentantene. Deltakerne fikk dele utfordringer og spørsmål direkte til henne, som hun tar med direkte tilbake til sentralstyret!

Irene Bonsaksen Hagås og Anja-Lisa Wood

Anja-Lisa Wood, fra Rauma, deltok på sitt første møte i kontaktforum. Hun tar med seg fra samlingen ny kunnskap, refleksjoner og tanker, og en bedre forståelse for hvordan Utdanningsforbundet jobber for å styrke barnehagelærerprofesjonen. Hun forteller hun har fått en bredere forståelse av hvordan det jobbes lengre opp i systemet for å ivareta og forbedre arbeidsvilkår, lovverk og rettigheter barnehagelærere har i jobben de står i. Gjennom erfaringsutveksling ser hun at barnehagelærerne står i de samme utfordringene jevnt over, og at ved å engasjere seg og stå sammen kan vi få til mye bra!

«Det er godt å ha en arena hvor det kan drøftes og utveksles erfaringer og ideer vi kan ta med oss tilbake til lokallagene. Det er mange dyktige og engasjerte folk som gjør en god og viktig jobb for profesjonen vår, både i det små og i det store».

Irene Bonsaksen Hagås, fra Aukra, sier at i kontaktforum barnehage løftes viktige problemstillinger opp, som tas med tilbake til lokallaget og egen barnehage og gjøre hverdagen bedre. Refleksjoner og diskusjoner som oppstår i kontaktforum er veldig lærerikt.

«Barnets beste! Å kunne påvirke at barnehagelærere i barnehagen får det bedre i arbeidshverdagen vil påvirke det viktigste, nemlig barnas beste!»

Irene synes det er kjekt å møte andre fra barnehage fra hele fylket og bli kjent med andre i Utdanningsforbundet. Det er lærerikt å høre andres erfaringer og ulike problemstillinger som tas opp i forumet. Å treffe tidligere kollegaer og medstudenter er også et pluss.