Grunnkurs forhandlingskompetanse

29.-30. mai var det tid for vårt årlige kurs i forhandlingskompetanse. 18 nye deltakere i lokallagenes forhandlingsdelegasjoner rundt i fylket var samlet til to intense dager hvor en skulle få innføring i lokale lønnsforhandlinger innrettet mot kapittel 4.

Målet var blant annet å få grunnleggende forståelse av hva forhandlinger er og få økt forståelse for prosessene i god forhandlingsteknikk. Korte forelesninger, gruppearbeid og rollespill stod sentralt for å oppnå dette.

Vi har tatt en prat med et par av kursdeltakerne rundt forventninger til kurset, og hva de tar med seg fra det:

Siril Ryssevik, HTV Utdanningsforbundet Stranda

Før kurset hadde Siril forventinger til å lære mest mulig, for å bli tryggere i forhandlingssituasjonen. Gjennom kurset opplevde hun lære mye, så forventingene er oppfylt. Hun forteller hun føler seg tryggere på hele prosessen i forhandling, at hun ser mer helheten. I kurssituasjonen var det også en trygghet i å kunne diskutere med andre deltakere. Samtidig er hun spent på hva hun vil møte i sine forhandlinger.

Ingolf Dyrhaug, styremedlem Utdanningsforbundet Ulstein

Ingolf kjenner han har mer å komme med nå, etter å ha gjennomført kurset. Han har blitt klokere på hva det går i. Nå vet han hvordan en skal gå frem, forhandlingsprosessen har blitt mer forståelig. Hovedtariffavtalen er en rød tråd i forhandlingene, så den burde en lese enda bedre.