Våkn opp, samfunn! Lærerne rømmer!

2 av 5 lærere tror de kommer til å søke jobb et annet sted i løpet av de to neste årene. Vi får inn flere indikasjoner på at søkerlistene til andre yrker aldri har bestått av en så stor andel lærere som nå.

40000 lærere har allerede valgt andre yrker. Her er det fare på ferde for samfunnet. Nå må vi våkne før det er for sent! 

Vi ser ut til å ha et samfunn som ikke syns kompetansen til lærerne i skoler og barnehager er viktig nok. Vi har en arbeidsgiverside som ikke ser ut til å bry seg nok om yrkesgruppa vår. Vi har politikere som kun bryr seg om oss i festtaler og partiprogrammer. Partiene Venstre, SV og Rødt er unntakene, men det er ikke nok. Vi har vært i streiker to år på rad, som resulterte i tvungne lønnsnemnder på syltynne grunnlag, og som kun resulterte i smuler. Vi blir nedprioriterte – igjen og igjen. Hva kommer til å skje i vårens lønnsoppgjør? Kommer vi igjen i en streik, som igjen fører til tvungen lønnsnemnd fordi vi lærerne får ansvar for helsevesenets oppgaver og for at ungdommene gamer? Fører det igjen til tilnærmet null og nada i lønningsposen? Det gjenstår å se. I mellomtida står et stort antall lærere på søkerlistene til andre jobber. 

Ukvalifiserte lærere

Hva gjør det så om andelen uten godkjent utdanning som fyller lærerstillingene bare øker? Hvem bryr seg? Problemet er stort både i skole og i barnehage. Hjulene går rundt selv med personale uten godkjent utdanning. Til og med billigere. Det virker som samfunnet ikke syns det gjør så mye om kontaktlæreren på ungdomsskolen ikke har lærerutdanning, eller om læreren i barnehagen faktisk er barnehagelærer. Mange lærere i skoler og barnehager søker seg til andre yrker. Årsakene er både lønn og arbeidsvilkår. Kan vi virkelig sitte på gjerdet og se på dette?

Kan dere ikke bare slutte å syte, har jeg fått spørsmål om. Vi er for brysomme, og samfunnet ser ikke ut til å ville prioritere oss. Det er da vel en grunn til at vi roper! Tror dere problemene i skoler og barnehager forsvinner om vi bare tier? Vår erfaring er at vi ikke blir satt pris på som yrkesgruppe. At eksempelvis lærerne i skole er lønnstapere år etter år er en tydelig indikasjon på det. Vi er ikke viktige nok til å bli prioriterte.

Snu i tide

Det er vår fordømte plikt som profesjon å si fra når vi ser at samfunnet bærer galt av sted. Det må da være bedre å endre kursen nå enn å vente til problemene er uopprettelige? Hva skal vi leve av som samfunn hvis ikke kunnskap er viktig? Hvis det ikke er så nøye om fremtidens ingeniører og sykepleiere får ei god opplæring, da kommer vi til å slite. Snu mens vi ennå kan. Våkn opp, samfunn! Lærerne rømmer!