Storkurs for tillitsvalgte

I to heile dager har alle tillitsvalgte i Møre og Romsdal vært på storkurs i Ålesund. «Jakten på det gode laget» ved Roger Finjord og «Profesjonsfaglig innflytelse på arbeidsplassen» ved Arnhild Bie-Drivdal var to foredrag som gjorde stort inntrykk på oss alle! Lov og avtaleverk, aktuelt i Utdanningsforbundet, klubbarbeid og medlemsvekst- og verving i tillegg til delte økter i medlemsgruppene var tema på kurset. Flotte og engasjerte tillitsvalgte delte erfaringer og deltok i diskusjonene, og gjorde det til et flott kurs!

Birgitte Lange, Romsdalsmuseet (nystarta klubb!) (til venstre)
og Therese Hildre Solem, Langemyra skole

Hva sitter dere igjen med etter Roger Finjord sitt foredrag «Jakten på det gode laget»?
Et inspirerende og lærerikt foredrag til ettertanke. Mye humor med en alvorlig undertone som oppmuntrer til raushet, omsorg og forståelse i møte med andre mennesker. Anbefales på det sterkeste!

 

Odd Arne Salen, Sula Ungdomsskule.
Har vært tillitsvalgt i 2,5 år.

Hva er det viktigste du tar med deg fra kurset?
Treffe andre tillitsvalgte er alltid godt!
Veldig bra om å bygge laget med Roger Finjord.
Spennende og interessant om profesjonsfaglig innflytelse og forskning ved Arnhild Bie-Drivdal.
Alltid godt med oppdateringer.

 

Lea Andrine Roaldsøy, Mobarn Panorama barnehage
Har vært tillitsvalgt i litt over et år, siden høsten 2022.

Hva er det viktigste du tar med deg hjem til klubben?
Har lært mye om lover, paragrafer og hva vi har rett på. Erfaringsutveksling fra andre barnehager og at det er flere måter å løse en problemstilling på. Å ikke miste kampanjen «Tid for de minste»!