Regionkurs VGO

Etter vel gjennomført storkurs med deltakere fra alle medlemsgrupper i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, gikk vi rett på VGO-samling samme dag med en ettermiddags-/kveldsøkt.

For å klarne tankene mellom de to kursene, dro vi på en kort omvisning på Jugendstilsenteret og KUBE.

Eyvinn Magnus Solberg, ATV ved Ålesund vgs. 

 

Trond Notø, ATV ved Herøy vgs. 

 

Tilbake på Scandic Parken, fikk vi besøk fra Silje Nøsen Nyland fra HR-seksjonen i fylkeskommunen. Hun presenterte innføringen av nytt tilsettingsreglement og rekrutteringssystem, som har store konsekvenser for tillitsvalgtes rolle i tilsettingsprosessene.

Neste dag fikk vi besøk av Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken via link fra fylkeskommunedirektørsamling i Oslo. Han redegjorde for fylkeskommunens økonomiske situasjon og ny tildelingsmodell i skolesektoren.

Dette var definitivt en innholdsrik samling med viktige temaer for alle våre medlemmer og tillitsvalgte i VGO.