Politisk workshop for lokallagene

Hvordan skal vi få årsmøtene i lokallagene til å handle om politikk? Og hva skal bli tema som angår skole og barnehage i tiden framover?

Det er mange ulike tema og emner som kan være aktuelle å lage en politisk sak på til lokallagsårsmøtene. Disse sakene kan også bli løftet opp i Utdanningsforbundet, til Fylkesårsmøtet og eventuelt Landsmøtet. Nedenfor er noen eksempel på aktuelle saker:  

- Rekruttere og beholde lærere

- Lovsporet til å ha en kvalifisert lærer

- Lærerutdanningen - endringer? 

- Frontfagsmodellen

- Digitalisering i skolen, og lærernes handlingsrom

- KS 

- Bemanningsnorm i PPT

- Laget rundt eleven og læreren

- Pensjon og AFP

- UNIO 


Dette og mye mer er eksempel på politiske saker som gjerne kan bli tema på årsmøter framover. 

image5o2ec.png

 

Utdanningsforbundet har flere ulike digitale verktøy som lokallagene skal bruke. Dette er blant annet arkivløsninger, påmeldingsløsninger til kurs, Teams som samhandlingsverktøy på tvers av hele organisasjonen. Dette blir i hovedsak tema på dag to av kurset.