Barnehagekonferansen 2023 – «Berekraft i barnehagen – DIY»

14.-15. november gikk Barnehagekonferansen 2023 av stabelen på Scandic Parken Hotel i Ålesund. Dette var den 19. konferansen i rekken, arrangert av Utdanningsforbundet Møre og Romsdal sammen med Høgskulen i Volda og Statsforvalteren Møre og Romsdal.

I løpet av to faglig gode dager fikk de 350 deltakerne høre engasjerte aktører delte av sin kunnskap om hvordan vi kan gjøre bedre bærekraftige valg selv og hvordan ansatte i barnehagen kan gjøre barna til økoborgere og bli gode på å ta vare på jorden vår. Og ikke minst hvorfor dette er viktig, med tanke på hvordan den forbrukes her og nå.

Vår egen sittende nestleder, Hege Valås, delte av sitt perspektiv på fremtidsbildet for barnehagen.

Utdanningsdirektør Maren Ørjasæter, ved Statsforvalteren i Møre og Romsdal, FN-sambandet, professor ved Universitetet i Stavanger Barbara Maria Sageidet, dosent ved Høgskulen i Volda Leif Bjørn Skorpen, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda Erik Cyrus Fooladi og førstelektor ved Naturfagsentret Guri Langholm var blant andre som bidrag under konferansen.

Vi vil løfte frem representantene fra «våre egne» barnehager som var på scenen og delte av sitt fantastiske bærekraftige arbeid ute på egen arbeidsplass. Heldige er de barna som får dele dagene sine med barnehagelærerne i Vasset barnehage i Sula kommune, og Tennfjord barnehage i Ålesund kommune.

Pedagogene i Vasset barnehage fortalte i etterkant at de hadde kjent på nerver både i forkant og underveis i presentasjonen. Dette skjulte de godt. Vi som satt i salen så og hørte tre pedagoger som med trygghet la frem sitt genuine engasjement for bærekraftig arbeid sammen med barna i egen barnehage.

I etterkant av konferansen løftet tillitsvalgt Annette Vadset frem spesielt innlegget til Leif Bjørn Skorpen og Erik Cyrus Fooladi om utforsking.  «Dette gav oss en ny innfallsvinkel på arbeidet med bærekraft i barnehagen, og ikke minst et område i Rammeplanen som er spennende å jobbe med og som vil utvide vårt arbeid»

Samlet oppsummerte de tre pedagogene at det var kjempebra at bærekraft var tema på barnehagekonferansen. Det er dessverre slik at bærekraftbegrepet har blitt mye brukt- i alle bransjer- på en slik måte at det kanskje har mistet sin egentlige betydning og verdi. De håper at praksiseksemplene deres var med å bidra til at konferansedeltagerne fikk et breiere syn på hva arbeid med bærekraft kan være i barnehagen, og at det er både gøy og spennende å jobbe med.  De tenker også at gjennom årets barnehagekonferanse ble bærekraftig utvikling litt "renvasket" og løftet frem som det det opprinnelig er, nemlig noe som er knyttet til VÅR FELLES FREMTID. Det er vel neppe noe som er mer relevant enn det for oss som jobber med barn – vår fremtid. 

Når det er sagt er det viktig å minne om det Maren Ørjasæter sa under sin presentasjon; Barna ikke bare er fremtiden, de er også nåtiden. Barndommen skal være bra!