Vakt og beredskap sommaren 2022

Nedanfor finn du ei oversikt over kven du skal kontakte om du får saker som ikkje kan vente til etter sommaren.

Frå måndag 27. juni til måndag 8. august er fylkeskontoret redusert bemanna på grunn av ferieavvikling. Dersom det er saker som ikkje kan vente til hausten, som oppseiing eller personalsaker har vi ein vaktplan for sommaren. 

Du må då ringe Utdanningsforbundet sentralt på telefon 24 14 20 00, så vil dei sette deg i kontakt med vakthavande i UDF Møre og Romsdal.