Utdanningsforbundets klimapris til Vasset barnehage i Sula kommune

Stor glede i Vasset barnehage over å ha vunnet Utdanningsforbundets klimapris for 2022.

Det var en gledens dag for små og store i Vasset barnehage da Udanningsforbundets Klimapris ble delt ut. Taler, dans, kake og ikke minst en pengepremie på 50 000 kroner går til denne lille, private barnehagen i Sula kommune.  Fylkesleder Gerd Botn Brattli og klimakontakt for Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Monica Ludvigsen overrakte diplomet på vegne av hele forbundet. 

Ordfører Jim Arve Røssevold var også gjest, og hadde med en hilsen fra Sula kommune til barnehagen.  

Juriens begrunnelse

Vasset barnehage er en liten barnehage som tenker stort, og framhever at de kan gjøre en forskjell der de bor. Bærekraft er en rød tråd i barnehagens pedagogiske opplegg. Barnehagen kobler sammen lek og fokus på miljø og bærekraftig utvikling, og dette kommer til uttrykk både i hverdagsrutiner og ulike prosjekt. Barnehagens interesse for klima og bærekraft startet med kompostering av matavfall og egen kjøkkenhage og har siden videreutviklet dette engasjementet. Med rammeplanen som utgangspunkt jobber barnehagen med flere tema som går gjennom hele barnehageåret, og er en integrert del av hverdagen.

Barnehagen framhever at søkelys på miljø og bærekraftig utvikling gjennom lek gir mange muligheter og opplevelser som kan ruste barna til å utvikle kritisk tenking og etisk vurderingsevne. Siden Vasset barnehage er en liten barnehage, legges det vekt på å inkludere alle barn, og sørge for at hvert enkelt barn får delta aktivt både i hverdagsaktiviteter og ulike prosjekt. Barnehagen har vært Grønt Flagg-sertifisert siden 2019.

Barnehagen gjennomfører prosjektet fra jord til bord, hvor det såes og høstes fra egen kjøkkenhage og kompostering av matrester. Hver høst inviterer barnehagen til høstmarked hvor de selger produkter fra egen grønnsakshage og andre produkter som ripsgelé, plommegløgg, ramsløkpesto m.m. Det kan også nevnes at barnehagen har hatt klesbyttebutikk i garderoben, og deltar årlig på et strandryddeprosjekt i kommunen. Barnehagene arrangerer kunstutstilling med egen avdeling basert på kunst laget av søppel, samt en kildesorteringsutstilling.   De eldste barna har en egen kråkeklubb som ukentlig løser et miljøoppdrag gitt av Kråke-Per. Barna tok på våren 2022 initiativ til en støtteaksjon for barn i Ukraina, og det ble samlet inn penger gjennom arrangementet «Spring for livet».

Vasset barnehage jobber systematisk gjennom hele året og legger vekt på viktige hverdagsrutiner for en bærekraftig livsstil og tenkemåte.

IMG_0223.JPG

IMG_0239.JPG

IMG_0249.JPG

IMG_0254.JPG