Sterkt samhold og fortsatt kampvilje hos Utdanningsforbundet i Møre og Romsdal

Streikeledere i Molde: Sjur Spurkland, Torill N. Jordhøy, Cecilie Sandvik og Bård Magne Flemmen

En måned ut i streiken ved Molde vgs.: Hvordan er streikeviljen blant medlemmene på skolen, ATV Sjur Spurkland?

Engasjementet og kampviljen er helt klart fortsatt stort blant medlemmene her. Samtidig må det sies at streiken tærer på, og blant «sivilbefolkningen» har de kritiske røstene blitt mer høylytte i det siste. Personlig har jeg hørt utsagn som «kom deg på jobb, din sutrepave».

Men ja, streikeviljen er fortsatt stor og vi er jevnt over fornøyde med oppmøte på aktivitetene streikekomiteen arrangerer. Og vi setter stor pris på støtten fra de ikke-streikende lokallagene i fylket. Jeg opplever at samholdet er meget sterkt i Utdanningsforbundet!

Hva er dine tanker om forhandlingsbruddet mellom KS og Utdanningsforbundet i helgen?

Handals forslag innebar en kostnad på 300 millioner over to år. Det at KS ikke vil godta et såpass moderat forslag, sier det meste om vår motpart og mangelen på reell vilje til å komme oss i møte.

Om dette ender med tvungen lønnsnemnd og et resultat som nok en gang er i vår disfavør, blir jeg genuint bekymret for de langsiktige konsekvensene. Mange vil rett og slett ikke tolerere enda et dårlig oppgjør, og jeg frykter i så tilfelle at en rekke lærere vil finne seg et annet yrke.

Og om vi ikke når frem med våre mer enn rimelige krav denne gangen, hvordan skal man da stille seg til en framtidig streik? Bør man bare akseptere at frontfagene fastslår lønnsutviklingen, og innse at det politiske Norge ikke er innstilt på å gi lærerne et løft?

Jeg tror kort sagt at utfallet av denne streiken kan være helt avgjørende for framtida til den norske lærerstanden.

Betydningen av å være fagorganisert 

Den eneste muligheten til å bli hørt er gjennom å være organisert – uten fagforeningen hadde lærerne ikke oppnådd noe som helst!

Hvordan er streikeviljen blant medlemmene ved Romsdal vgs., ATV Bård Magne Flemmen?

Her er streikeviljen på topp! I dag marsjerte om lag 100 lærere fra lokallaget her i Molde sammen med 30 ny-uttatte kolleger fra Hustadvika, i tog fra sentrum til fylkeshuset. En slik demonstrasjon gir saken økt oppmerksomhet og bidrar til å opplyse folket – og dessuten fører denne type aksjoner til å styrke samholdet og engasjementet blant de streikende lærerne.

Hvordan har ledelsen ved Molde og Romsdal vgs. forholdt seg til streiken?

Man må absolutt si at ledelsen opptrer ryddig og redelig – og dette er i markant kontrast til KS sine talspersoner.

Hva er dine tanker om forhandlingsbruddet søndag?

Holdningen til KS - både nasjonalt og på fylkesnivå - skaper sinne og frustrasjon blant oss streikende. KS sin manglende vilje til å komme Utdanningsforbundet i møte er rett og slett skandaløs! Og jeg frykter at en tvungen lønnsnemnd vil skape grunnlag for et dårlig samarbeidsklima mellom partene, og økt sjanse for streik ved neste oppgjør.

Nå er det på tide at hele det politiske miljøet tar ansvar og viser vilje til å satse på lærerne. Det er jo åpenbart en mismatch mellom dagens krav til lektorkompetanse og kommunenes økonomiske handlingsrom til å faktisk kunne ansette lektorer.

I dag har jeg vært opptatt med å vurdere dispensasjonssøknader. Vi har en grundig gjennomgang av enhver søknad. Og av hensyn til de elevene som trenger oss mest har vi gitt en rekke dispensasjoner, og en tredjedel av medlemmene ved Romsdal vgs. er så langt heller ikke tatt ut i streiken.

Streikehverdag

For øvrig preges streikehverdagen av den obligatoriske streikevakt-tjenesten utenfor skolen, ymse aksjoner og – ikke minst – det å ta del i det aktive og engasjerte fellesskapet som er streike-kaféen i Romsdalsgata. Her er det stort sett et yrende liv – ikke minst i går mandag, da begge etasjer var fylt til randen av streikende lærere fra både Molde og Hustadvika.

Denne tirsdagen har vært preget av den kontroversielle dispensasjonssøknaden fra Molde kommune vedr. lærere ved Bekkevoll – med tilhørende besøk av journalister fra NRK og Romsdals Budstikke.

Streikehverdagen er både sosial, engasjerende og tidvis frustrerende. Likevel er det viktig å understreke at vi lærere snarest mulig ønsker oss tilbake til elevene og undervisningen – men det forutsetter at KS kommer oss i møte!

Hva forteller denne konflikten deg om betydningen av å være fagorganisert?

Utdanningsforbundet er lokomotivet i streiken - de drar lasset for alle lærere. Organisasjonen har vist seg som svært profesjonelle i denne situasjonen – noe som viser seg i den effektive forhåndsbetalingen av streikebidrag. Dette er jo essensielt for at den enkelte skal føle seg trygg på at pengene kommer inn på konto til vanlig tid - selv i disse uvanlige tider. Generelt mener jeg at streiken tydeliggjør hvor viktig det er å være organisert – alene ville man ikke fått gjennomslag for noe som helst!