Lærerne streiker

Fra mandag 20. juni starter streiken i KS. I første uttak er det 45 lærere i Bergen som blir tatt ut i streik. Det kommer opptrappinger inn mot skolestart. Alt om lærerstreiken finner du på våre nettsider.

Det er viktig å merke seg at alle tre lærerorganisasjoner, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes Landsforbund står sammen om denne streiken. Dette handler om mer enn bare lav lønn. Tillitsforholdet mellom lærerne i skolen og KS som forhandlingsmotpart har aldri vært dårligere. 

I lenken nedenfor vil du finne bakgrunnsstoff om hvorfor lærerne nå tyr til det sterkeste virkemiddel i lønnskampen. Du finner også litt informasjon til deg som er tatt ut eller kan bli tatt ut i streiken, og til de som ikke blir tatt ut, men som likevel er i konflikt. 

Det er viktig å merke seg at når noen streiker, så er alle i konflikt. Da stiller vi opp for hverandre, og støtter de streikende! 

Les mer på sentrale nettsider her.