Kurs for tillitsvalgte i Voksenopplæringen

En fin flokk av tillitsvalgte i voksenopplæringen i Møre og Romsdal deltok på kurs om voksenopplæringer på Gardermoen.

Det var både nyttig og godt å kunne møte engasjerte tillitsvalgte fra hele landet og får kunnskap om viktige temaer og åpne opp for gode diskusjoner. Vi hadde to svært innholdsrike dager med nyttige og spennende tema som arbeid med modulisering i voksenopplæringen, tillitsvalgtrollen, den flyktningekompetente lærer.

Vi fikk også informasjon om lønnsoppgjøret og erfaringer med streiken. Nasjonalt nettverk for voksenopplæringen delte erfaringer og tok for seg viktige saker framover. Vi hadde besøk av stortingspolitiker Lise Selnes, og alle tillitsvalgte fikk komme med innspill til viktige saker til regjeringens arbeid med voksenopplæringen.

Noe av det vi var mest spent på av gjennomgang av forlik SFS 2213. UDF og KS inngikk den 2. september et forlik om at SFS2213 også skulle gjelde for lærere som underviser norsk og samfunnskap etter integreringsloven. Årsramma for disse fagene ble satt til 664/885. Det skal gjennomføres drøftinger før ny årsramme iverksettes for lærere som har en lavere årsramme. Denne drøftingen skal gjøres på kommunenivå. Ikke ved den enkelte arbeidsplass.

Vi ble lovet å få kunnskap om utviklingen i voksenopplæringen. Utveksle erfaringer med undervisning i voksenopplæringen. Utveksle erfaringer fra hverdagen som tillitsvalgt. Og det fikk vi! Nå ser vi frem til å møte alle tillitsvalgte i voksenopplæringen i Møre og Romsdal og hovedtillitsvalgte som har voksenopplæring i lokallaget sitt til digital nettverkssamling 17. november. Innkalling kommer i løpet av uka.