Kurs for leiarar, tillitsvalde og verneombod om Partssamarbeid i praksis

Dette er første gong vi arrangerer eit felles kurs på to geografiske plassar samtidig. Vi har forelesningar både i Kristiansund og Loen, og har videooverføring begge plassar.

Dette er første gong vi har eit så stort kurs fordelt på to plassar. Nokre av øktene blir gjennomført i Loen. Då ser kursdeltakarane i Kristiansund dette på storskjerm, men dei sitt saman i eit kursrom. Andre økter blir gjennomført i Kristiansund, og då ser deltakaraene i Loen dette på storskjerm. 

Tema for kurset er mellom anna arbeidsmiljø og IA-avtalen, HMS-arbeid i praksis og ytringsfridom - varsling og lojalitet. 

Loen 2.jpg

Orlaug Bjørdal Kårstad, fylkesstyremedlem 

Loen 3.jpg

Paul Ivar Pedersen, fylkesstyremedem 


Advokat fra Utdanningsforbundet, Hanna-Cecilie Jemtegård